Özel Hedef No. 1

Karadeniz Havzası menşeli ve iklim dostu bir şekilde üretilen tarım ürünleri için ortak bir marka tasarlamak.

Özel Hedef No. 2

Karadeniz Bölgesi’nde sürdürülebilir tarım ile uğraşan çiftçiler, girişimciler ve profesyoneller arasında bilgi alışverişini, akran öğrenimini ve internet tabanlı ağı iyileştirerek işbirliğini güçlendirmek.

Özel Hedef No. 3

İklime uyum modellerini teşvik ederek, genç profesyonelleri tarım uygulamalarını sürdürülebilir biçimde yönetmeleri için eğiterek Karadeniz Havzası’nda tarımın modernizasyonunu teşvik etmek.

Beklenen çıktılar

COP.png

İklim açısından akıllı tarım için oluşturulacak bir uygulama topluluğu ve kuruluşlar arası ortaklık

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

Karadeniz Havzası menşeli ve iklim dostu bir şekilde üretilen tarım ürünleri için bölgesel bir marka ve markalaşma stratejisi

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

Karadeniz Bölgesi’ndeki çevresel, sosyal ve ekonomik koşullara uyarlanmış, iklim açısından akıllı ürün modelleri

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilir şekilde üretilen tarımsal ürünlerin toptan ve perakende ticareti için mevcut lojistik merkezlerinin etkileşimli haritası;

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Sürdürülebilir tarım üreticileri arasında bağlantı kurmak ve Karadeniz Havzası’nda iklim açısından akıllı tarımın teşvik edilmesi için oluşturulacak bir İnternet Platformu

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

İklim dostu tarım için bölgesel markalaşma konulu Uluslararası İş Konferansı

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

İklim açısından akıllı tarım modelleri ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı Uluslararası İş Konferansı

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Tarımda İnternet Odaklı İletişim konulu Uluslararası İş Konferansı

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

"Karadeniz Havzası’nda İklim Dostu Tarım için Girişimcilik" konulu AGREEN bütünleştirici ve karma hareketlilik eğitimi

objectives-slide-1.jpg

BEKLENEN
SONUÇLAR

İLETİŞİME GEÇİNİZ