კონკრეტული ამოცანა No.1

შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში კლიმატ-გონივრული მიდგომით წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საერთო ბრენდის შექმნა

კონკრეტული ამოცანა No.2

ინფორმაციის გაცვლის, გამოცდილების გაზიარებისა და ინტერნეტ კავშირების გამოყენებით თანამშრომლობის გაძლიერება ფერმერებს, მეწარმეებსა და პროფესიონალებს შორის, რომლებიც ჩართული არიან კონსერვაციულ და მდგრად სოფლის მეურნეობაში

კონკრეტული ამოცანა No.3

ფერმების მდგადი მართვისთვის სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის წახალისება შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში ადაპტირებული მოდელების პოპულარიზაციისა და ახალგაზრდა პროფესიონალების გადამზადების გზით

აქტივობები

COP.png

პრაქტიკოსთა ქსელი და ორგანიზაციების ალიანსი კლიმატ-გონივრული სოფლის მეურნეობისთვის

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში კლიმატ-გონივრული მიდგომებით წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისთვის რეგიონული ბრენდი და ბრენდინგის სტრატეგია

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში გარემოსთან, სოციალურ და ეკონომიკურ პირობებთან ადაპტირებული კლიმატ-გონივრული მოდელები

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საბითუმო და საცალო გაყიდვების ხელშეწყობისთვის ლოჯისტიკის ცენტრების ინტერაქტიული რუკა

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

ინტერნეტ პლატფორმა შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში მწარმოებლების დაკავშირებისა და კლიმატ-გონივრული სოფლის მეურნეობის პოპულარიზაციისთვის

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

კლიმატ-გონივრული სოფლის მეურნეობის ბრენდინგისთვის საერთაშორისო ბიზნეს კონფერენცია

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

კლიმატ-გონივრულ სოფლის მეურნეობაში საუკეთესო მოდელებზე და პრაქტიკაზე საერთაშოისო ბიზნეს კონფერენცია

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

სოფლის მეურნეობაში ინტერნეტ კავშირებზე საერთაშორისო ბიზნეს კონფერენცია

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

ინტეგრირებული ტრენინგები "მეწარმეობა კლიმატ-გონივრულ სოფლის მეურნეობაში შავი ზღის აუზის ქვეყნებში"

objectives-slide-1.jpg

მოსალოდნელი
შედეგები

დაგვიკავშირდით