Цел №1

Разработване на план за регионален бранд и стратегия за брандиране на земеделски продукти с произход от района на Черноморския басейн, които са отгледани в съответствие с климатоустойчивите практики.

Цел №2

Засилване на сътрудничеството между фермери, предприемачи и професионалисти, ангажирани в консервационното и устойчивото земеделие в Черноморския басейн, чрез подобряване на информационния обмен, взаимно обучение и интернет свързаност.

Цел №3

Модернизация на селското стопанство в Черноморския басейн чрез прилагане на модели, съобразени с климатичните промени, както и чрез подготовката и обучението на млади фермери и предприемачи, които да развиват устойчив земеделски бизнес.

Резултати от проекта

COP.png

„Практикуваща общност AGREEN” и транснационална мрежа от организации за регионален брандинг, интернет свързаност и учене в областта на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн (AGREEN алианс)

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

Регионален бранд и брандинг стратегия за земеделска продукция с произход от Черноморския басейн, произведена посредством климатоустойчиви практики

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

Климатоустойчиви модели за отглеждане на култури, адаптирани към околната среда, социалните и икономическите условия в Черноморския басейн

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Интерактивна карта на логистичните центрове в партньорските държави за продажба на едро и дребно на земеделска продукция, отгледана в Черноморския басейн, по климатосъобразен начин

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Интернет платформа за свързване на производителите на земеделска продукция, прилагащи климатоустойчиви практики и промотиране на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Международна бизнес конференция за представяне на плана за брандинг стратегия на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Международна бизнес конференция за модели и практики за климатоустойчиво земеделие в Черноморския басейн

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Международна бизнес конференция „Интернет свързаност в областта на земеделието в Черноморския басейн“

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Обучителен курс по “Предприемачество в климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн”

objectives-slide-1.jpg

Очаквани
Резултати

Свържете се с нас