Hedef Gruplar

Hedef Gruplar

icon-public-authority.png
Yerel kamu otoritesi

Yerel kamu otoriteleri, iklim açısından akıllı girişimciliğin teşviki üzerinde büyük etkiye sahiptir. İklime duyarlı tarım (CSA) yaklaşımına katılımlarının, paydaşların çıkarları üzerinde uzun vadeli başarıya yönelik bir etkisi olacaktır

icon-interest-groups.png
Sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer çıkar grupları

STK ve çıkar grupları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin kamuoyunu ve kamu politikasını etkilediğinden AGREEN'in ana hedef gruplarından biridir.

icon-higher-education.png
Yüksek öğrenim ve araştırma

Akademi, özellikle uygulamalı araştırmalar yoluyla tarım sektörünü modernize etmek için araçlar ve yenilikler yaratma uzmanlığına sahiptir.agricultural and related sectors is deeply rooted in this stakeholder and their enormous impact over the knowledge in CSA field.

icon-bso.png
İş destek kuruluşları

Tarımdaki iş kolu örgütleri, esas olarak küçük çiftlikleri ve işletmeleri temsil eder. AGREEN projesi, iş destek organizasyonlarının kapsamını iş geliştirme organizasyonları olarak görmektedir.

icon-general-public.png
Kamuoyu

Tarım ve gıda, belirli bir hedef gruba ait olmayan birçok insanın katılımını öngören evrensel temellerdir. İklim değişikliği ve gıda güvenliği ile ilgilenen geleneksel profile sahip tüm insanlar bu kategoriye girmektedir.

icon-sme.png
Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler)

Küçük ölçekli çalışan çiftçiler, tarım bölgelerinin yerel kalkınması, toplulukların ve gıda zincirlerinin sürdürülebilirliği için önemlidir.

İLETİŞİME GEÇİNİZ