PrevNext

AGREEN

COMMUNITY OF PRACTICE

DiscoverDiscover

agro_2.png

Трансграничен алианс за климатоустойчиво и зелено земеделие в Черноморския басейн

Повече за проекта

climate.png
Климат
smart.png
Единен
agriculture.png
Селскостопанство
connectivity.png
Свързаност
label.png
Устойчивост
chain1.1.png
Верига
food.png
Храна
networkicon.png
Мрежа
header-about.jpg

За
проекта

Проект AGREEN се базира на концепцията за климатоустойчиво селско стопанство и обединява водещи организации в областта на изследванията и прилагането на климатосъобразни земеделски практики в страните от Черноморския регион.<br /> Нашата мисия е да постигнем съгласуваност в действията, предприети за справяне с климатичните промени и възстановяване стабилността на околната среда, икономиката и продоволствената сигурност за идните поколения.

Вижте повече ...

какво представлява Климатоустойчивото земеделие

Климатоустойчивото земеделие е подход за интегриране на действия в посока трансформацията на селскостопанските системи, ефективното подпомагане на иновациите и гарантирането на продоволствената сигурност в условията на променящ се климат.</p> <p>То се свързва с три основни цели - и съответно ползи - както за местните общности, така и за обществото като цяло:

pRODUCTIVITY.png

Повишаване добивите и доходите в селското стопанство

MITIGATE.png

Намаляване на вредните емисии

ADAPT.png

Подобряване адаптацията и устойчивостта към изменението на климата

Конкретни цели

Проект AGREEN си поставя следните цели:

block1-agreen.png

Разработване на план за регионален бранд и стратегия за брандиране на земеделски продукти с произход от района на Черноморския басейн, които са отгледани в съответствие с климатоустойчивите практики.

block2-agreen.png

Засилване на сътрудничеството между фермери, предприемачи и професионалисти, ангажирани в консервационното и устойчивото земеделие в Черноморския басейн, чрез подобряване на информационния обмен, взаимно обучение и интернет свързаност.

block3-agreen.png

Модернизация на селското стопанство в Черноморския басейн чрез прилагане на модели, съобразени с климатичните промени, както и чрез подготовката и обучението на млади фермери и предприемачи, които да развиват устойчив земеделски бизнес.

Предизвикателството Иновации в селскостопанския сектор

Всички ние сме изправени пред общо предизвикателство, засягащо продоволствената стабилност, търговията и устойчивостта на екосистемите.

Трансформацията на земеделския сектор и възприемането на климатоустойчиви практики в Черноморския регион, трябва да се случи бързо и масово, като единственият начин да се направи това, е чрез обединение на всички заинтересовани страни (фермери и професионалисти, секторни и браншови организации, неправителствени организации, висши учебни заведения и изследователски институции), както и чрез използването на приложни иноваторски методи и споделяне на добри управленски практики.

Екипът на AGREEN

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Дискусионен семинар за обсъждане на регионалния бранд на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн се проведе в Добрич по проект AGREEN

Дискусионен семинар за обсъждане на регионалния бранд на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн се проведе в Добрич по проект AGREEN

Дискусията за проучване на мнението и отправяне на препоръки от заинтересованите страни относно разработването на регионален  бранд /марка/ на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн в България се проведе на 13…

Read more
Фокус група за дискутиране на проекта на брандинг стратегия се проведе в Турция

Фокус група за дискутиране на проекта на брандинг стратегия се проведе в Турция

Университетът Намък Кемал в Текирдаг, Турция (TNKU), като партньор по проект AGREEN, организира онлайн дискусионен семинар на местна фокус група, който се състоя на 31 март 2021 г...

Read more
На 24-ти март 2021 в Турция се проведе събитието за повишаване на осведомеността по проект AGREEN

На 24-ти март 2021 в Турция се проведе събитието за повишаване на осведомеността по проект AGREEN

Събитието беше проведено онлайн и беше първото публично събитие, насочено към запознаване на заинтересовани страни в Турция с проекта AGREEN и концепцията за интелигентното земеделие в съответствие с климатичните промени...

Read more

Партньори

logo-raster-bg
logo-raster-ro
logo-raster-tr
logo-raster-ge
logo-raster-ar
logo-raster-gr

свържете се с нас