Հատուկ խնդիր No.1

Ձևավորել ընդհանուր բրենդ ՍԱ-ում ծագող և կլիմային ուղղված խելացի եղանակով արտադրված գյուղատնտեսական ապրանքների համար։

Հատուկ խնդիր No.2

Ամրապնդել համագործակցությունը ֆերմերների, ձեռնարկատերերի և մասնագետների միջև, ովքեր աշխատում եմ ՍԱ կայուն գյուղատնտեսության
ոլորտում՝ տեղեկատվության փոխանակման, փոխադարձ ուսուցման և ինտերնետ կապակցվածության միջոցով։

Հատուկ խնդիր No.3

Խրախուսել գյուղատնտեսության արդիականացումը ՍԱ-ում՝ կլիմային հարմարեցված մոդելների առաջխաղացման և երիտասարդ մասնագետներին
վերապատրաստելու միջոցով։

Ակնկալվող անմիջական արդյունքները

COP.png

Փորձառության համայնք և դաշինք հանուն կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

Տարածաշրջանային բրենդ և բրենդինգ ռազմավարություն՝ ՍԱ ծագող և կլիմային ուղղված խելացի եղանակով արտադրված գյուղատնտեսական ապրանքների համար

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

Կլիմային ուղղված խելացի մշակաբույսերի մոդելներ, որոնք հարմարեցված են ՍԱ տարածաշրջանի բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական պայմաններին

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

ՍԱ-ում կայուն կերպով արտադրվող գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման մեծածախ և մանրածախ լոգիստիկ կենտրոնների ինտերակտիվ քարտեզ

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Կայուն արտադրողների փոխկապակցման և ՍԱ-ում կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության առաջխաղացման համար ինտերնետ հարթակ

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Միջազգային բիզնես համաժողով կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության տարածաշրջանային բրենդինգի շուրջ

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Միջազգային բիզնես համաժողով կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության լավագույն գործելակերպերի շուրջ

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Միջազգային բիզնես համաժողով գյուղատնտեսության ոլորտում ինտերնետ կապակցվածության շուրջ

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Հիբրիդային դասընթաց "Ձեռներեցությունը հանուն ՍԱ-ում կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության" խորագրով

objectives-slide-1.jpg

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ԵԿԵՔ ԾԱՆՈԹԱՆԱՆՔ