Program Hakkında (BSB)

Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği (ENI CBC) Programı

Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı (ENI-CBC) 2014-2020, önceki işbirliği programı olan Karadeniz Havzası ENPI-CBC Programı 2007-2013 çerçevesinde edinilen derslere dayanmaktadır.

Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) kapsamında finanse edilen Karadeniz Havzası ENPI CBC Programı 2007-2013 Teklif Dönemi çağrıları, Karadeniz Havzası bölgelerinin daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Sürdürülebilir büyüme ve ortak çevre koruma yoluyla Karadeniz Havzası bölgelerindeki insanların refahını iyileştirmeyi amaçlayan Karadeniz Havzası Programı 2014-2020, Avrupa Komşuluk Aracı Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında finanse edilen AB Sınır Ötesi İşbirliği programlarından biridir (ENI CBC). Program iki ana tematik hedefi desteklemektedir:

  • Karadeniz Havzası’nda iş ve girişimciliği teşvik etmek;
  • Karadeniz Havzası’nda çevre koruma koordinasyonunun ve deniz çöpünün ortak azaltılmasının teşvik edilmesi.

Karadeniz Havzasından öğrenilen ilgili dersleri entegre ederek önceki işbirliği çerçevesine dayanmaktadır, her iki çerçeve de Karadeniz Havzası ENI CBC programı 2014-2020’ye katılan ülkeler, Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Türkiye, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan’dır

enicbc-black-sea-programme.png

Temel Hedefler

4.png
1.

Sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın teşvik edilmesi

4.png
2.

Çevre, halk sağlığı ve güvenlik gibi ortak konuları ele almak

4.png
3.

Kişiler, ürünler ve sermaye hareketliliği için daha iyi koşullar sağlamak

İletişime geçiniz