Ειδικός Στόχος αριθ.1

Ο σχεδιασμός ενός κοινού εμπορικού σήματος για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας και παράγονται με κλιματικά έξυπνο τρόπο

Ειδικός στόχος αριθ. 2

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των νομοθετών, των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα της γεωργίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας βελτιώνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, των δραστηριοτήτων εκμάθησης και της διαδικτυακής σύνδεσης.

Ειδικός Στόχος αριθ. 3

Η ενθάρρυνση για εκσυγχρονισμένη γεωργία στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας μέσω της προώθησης μοντέλων κλιματικής προσαρμογής, καθώς και την εκπαίδευση νέων επαγγελματιών στη διαχείριση βιώσιμων καλλιεργειών

Αναμενόμενα αποτελέσματα

COP.png

Μια κοινότητα πρακτικής και συνασπισμού των οργανισμών για την κλιματικά έξυπνη γεωργία

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

Ένα διαπεριφερειακό εμπορικό σήμα και μια στρατηγική εμπορικής σήμανσης για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας και παράγονται με κλιματικά έξυπνο τρόπο.

c431c21626dcc331c308ee4a9bd97a07.jpg

Κλιματικά έξυπνα μοντέλα καλλιέργειας, προσαρμοσμένα στις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Διαδραστικός χάρτης κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας για το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο που να εξασφαλίζει τη βιώσιμη διανομή των αγροτικών προϊόντων

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συνεργασία των βιώσιμων παραγωγών και την προώθηση της κλιματικά έξυπνης γεωργίας στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο για τη διαπεριφερειακή εμπορική σήμανση στην κλιματικά έξυπνη γεωργία

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο πάνω στα μοντέλα και τις βέλτιστες πρακτικές για την κλιματικά έξυπνη γεωργία

9d307bdb1d7b91823b6529257a85830e.jpg

Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο για τη Διαδικτυακή Συνδεσιμότητα στη Γεωργία

4f96935ddad31aac296d14171351d974.jpg

Εκπαίδευση μικτής κινητικότητας “Επιχειρηματικότητα για την κλιματικά-έξυπνη γεωργία στην Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (BSB)

objectives-slide-1.jpg

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ