სამიზნე ჯგუფები

სამიზნე ჯგუფები

icon-public-authority.png
ადგილობრივი ხელისუფლება

ადგილობრივ ხელისუფებას შეუძლია კლიმატ-გონივრული მეწარმეობის პოპულარიზაცია და მათ ჩართულობას კლიმატ-გონივრულ სოფლის მეურნეობაში ექნება წარმატებული და გრძელვადიანი ეფექტი დაინტერესებული მხარეებისთვის.

icon-interest-groups.png
ინტერესთა ჯგუფები, არასამთავრობო ოგანიზაციების ჩათვლით

არასამთავრობო ორგანიზაციები და ინტერესთა ჯგუფები გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივ მდგრადი განვითარების შესახებ აზრზე და პოლიტიკაზე. შესაბამისად ისენი არიან ერთ-ერთი ძირითადი სამიზნე ჯგუფები AGREEN პროექტისთვის.

icon-higher-education.png
უმაღლესი განათლების და კვლევითი ინსტიტუტები

აკადემიას აქვს ექსპერტული ცოდნა, რომ შექმნას მიდგომები/ინსტრუმენტები და ინოვაციები სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციისთვის, განსაკუთრებით კვლევების საფუძელზე.

icon-bso.png
ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები

ბიზნეს ორგანიზაციებს სოფლის მეურნეობაში ძირითადად წარმოადგენენ მცირე მეურნეობები და საწარმოები. AGREEN ის პროექტი ბიზნესის მხარდამჭერ ორგანიზაციების მანდატს განიხილავს, როგორც ბიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციებს.

icon-general-public.png
ფართო საზოგადოებისთვის

სოფლის მეურნეობა და სურსათი არის უნივერსალური სფეროები, რაც ბევრი ისეთი ადამიანის ჩართულობას ითვალისწინებს, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფს. ყველა ადამიანი, ვინც დაინტერესდება კლიმატის ცვლილებით და სასურსათო უსაფრთხოებით, შეიძლება გაერთიანდეს ამ კატეგორიაში.

icon-sme.png
მცირე და საშუალო საწარმოები

ცირე მეურნეობები მნიშვნელოვანია სასოფლო-სამეურნეო რეგიონების განვითარებისთვის, თემებისა და სასურსათო ჯაჭვების მდგრადობისთვის.

დაგვიკავშირდით