Թիրախային խմբեր

Թիրախային խմբեր

icon-public-authority.png
Պետական տեղական իշխանություն

Պետական տեղական իշխանությունները մեծ ազդեցություն ունեն կլիմային ուղղված խելացի ձեռնարկատիրության խթանման վրա, և կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության մոտեցման հետ նրանց ներգրավվածությունը երկարաժամկետ հաջող ազդեցություն կունենա շահագրգիռ կողմերի հետաքրքրության վրա։

icon-interest-groups.png
Շահակից խմբեր, ներառյալ՝ հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ)

ՀԿ-ները և շահակից խմբերը ազդում են հանրային կարծիքի և կայուն զարգացման վերաբերյալ հանրային քաղաքականության վրա, հետևաբար՝ AGREEN-ի հիմնական թիրախային խմբերից մեկն են։

icon-higher-education.png
Բարձրագույն կրթություն և հետազոտություն

Ակադեմիան ունի գյուղատնտեսական ոլորտի արդիականացման համար գործիքներ և նորարարություններ ստեղծելու փորձառություն, հատկապես դրանց կիրառական հետազոտությունների միջոցով։

icon-bso.png
Բիզնեսին աջակցող կազմակերպություններ

Գյուղատնտեսության մեջ բիզնեսի ճյուղային կազմակերպությունները հիմնականում ներկայացնում են փոքր ֆերմերային տնտեսությունները և ձեռնարկությունները։ AGREEN նախագիծը բիզնեսին աջակցող կազմակերպությունների շրջանակը դիտարկում է որպես բիզնեսի զարգացման կազմակերպություններ։

icon-general-public.png
Ընդհանուր հասարակություն

Գյուղատնտեսությունը և պարենը համընդհանուր հիմքեր են, որոնք ենթադրում են հատուկ թիրախային խմբի չպատկանող շատ մարդկանց ներգրավվածություն։ Պայմանական հատկանիշներով բոլոր մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են կլիմայի փոփոխությամբ և պարենի ապահովությամբ, պատկանում են այս կատեգորիային։

icon-sme.png
Փոքր և միջին ձեռնարկություններ (ՓՄՁ-ներ)

Փոքր ֆերմերները կարևոր են գյուղատնտեսական շրջանների տեղական զարգացման, հանրույթների կայունության և պարենային շղթայի կայունության համար։

ԵԿԵՔ ԾԱՆՈԹԱՆԱՆՔ