Ομάδες στόχου

Ομάδες στόχου

icon-public-authority.png
Τοπική δημόσια αρχή

Οι τοπικές δημόσιες αρχές έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην προώθηση της έξυπνης επιχειρηματικότητας για το κλίμα και η δέσμευσή τους στην προσέγγιση της ΚΕΓ θα έχει επιτυχή μακροπρόθεσμη επίδραση στους ενδιαφερόμενους φορείς.

icon-interest-groups.png
Ομάδες ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ

Οι ΜΚΟ και οι ομάδες ενδιαφερομένων επηρεάζουν την κοινή γνώμη και τη δημόσια πολιτική σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, είναι επομένως μία από τιςκύριες ομάδες στόχου του AGREEN.

icon-higher-education.png
Τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα

Οι ακαδημαϊκοί έχουν την εμπειρία να δημιουργήσουν εργαλεία και καινοτομίες για τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα, ιδίως μέσω της εφαρμοσμένης έρευνάς τους.

icon-bso.png
Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων

Οι οργανώσεις θυγατρικών γεωργικών επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν κυρίως τα μικρά αγροκτήματα και επιχειρήσεις. Το έργο AGREEN θεωρεί το πεδίο δράσης των οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων κοινό με των αναπτυξιακών οργανισμών επιχειρήσεων.

icon-general-public.png
Κοινό

Η γεωργία και τα τρόφιμα αποτελούν παγκόσμια βάση που προϋποθέτουν τη συμφωνία πολλών ανθρώπων που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα στόχο. Όλα τα άτομα με συμβατικό προφίλ που ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια των τροφίμων εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

icon-sme.png
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Οι μικροί αγρότες είναι σημαντικοί για την τοπική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, για τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων και για τη βιωσιμότητα των τροφικών αλυσίδων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ