Σχετικά με το πρόγραμμα (BSB)

Το πρόγραμμα Βlack Sea Basin ENI CBC

Το πρόγραμμα Βlack Sea Basin ENI CBC 2014-2020 στηρίζεται στο προηγούμενο πλαίσιο συνεργασίας, ενσωματώνοντας τα σχετικά αποτελέσματα του προγράμματος Black Sea Basin ENPI CBC 2007-2013 το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το εργαλείο ENPI της ΕΕ και στόχευε στο να συνεισφέρει στην πιο δυνατή και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών της λεκάνης της Μάυρης Θάλασσας.

Στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και της από κοινού περιβαλλοντικής προστασίας, το πρόγραμμα Black Sea Basin 2014-2020 είναι ένα από τα διασυνοριακά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας τα οποία χρηματοδοτούνται από το χρηματοδοτικό εργαλείο ENI CBC της ΕΕ. Το πρόγραμμα στηρίζει δύο βασικούς θεματικούς στόχους:

  • Την προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στη λεκάνη της Μάυρης Θάλασσας
  • Την προώθηση της συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την από κοινού μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Black Sea Basin ENI CBC 2014-2020 είναι η Αρμενία, η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Τουρκία, η Ουκρανία, η Ρουμανία και η Ελλάδα.

enicbc-black-sea-programme.png

Βασικοί Στόχοι

4.png
1.

Προώθηση της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές

4.png
2.

Αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων: περιβάλλον, δημόσια υγεία, ασφάλεια και προστασία

4.png
3.

Θέσπιση καλύτερων συνθηκών για την κινητικότητα προσώπων, αγαθών και κεφαλαίων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ