Bulgaristan DABS

Dobrudzha Tarım ve İşletme Okulu Derneği (DABS)

“Dobrudzha Tarım ve İşletme Okulu” Derneği (DABS), tanınmış araştırma, eğitim ve ticaret kuruluşları tarafından 2004 yılında inşa edilmiş bir eğitim kurumudur. Misyonu, Bulgaristan’da önde gelen bir tarımsal ticaret merkezi olarak hizmet etmek; iş dünyasında, tarım sektöründe ve akademik topluluklarda mevcut saygın imajını sürdürmek; yeni fikirler üreten, Bulgaristan ve çevresinde yenilikçi uygulamaları, tarımda ve işletme faaliyetlerinde kullanan, yeni bir bölgesel bilim ve mesleki eğitim kurumunun inşa edilmesine liderlik etmektir.

DABS’nin faaliyetleri, tarım biliminin yanı sıra tarımsal ticaretin, ekoloji, turizm, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi çalışma alanlarının gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

DABS, eğitim ve bilimsel araştırmanın girişimcilerin ve iş dünyasının yararına uygulanabilirliğini savunur. Dernek, tarım bilimleri, yönetim, ekonomi, turizm, pazarlama ve ticaret alanlarında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemekte ve Bulgaristan’ın sürdürülebilir kalkınmasını kolaylaştırmak için tarımda yenilikçi uygulamalarını teşvik etmektedir.

PP1-DABS_logo_BG.png

GET IN TOUCH

Adres

3 Bulgaria str., 9300 Dobrich, Bulgara

Web Sayfası

www.dabu-edu.org

Bulgaristan'ın doğal ihtişamını hissedin