българия дабу

СДРУЖЕНИЕ ``ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ`` (ДАБУ)

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище” (ДАБУ) е неправителствена организация, основана през 2004 г. от признати изследователски, образователни и бизнес структури.

Мисията на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ)

Неговата мисия е да се наложи и развие като водещ изследователски и научен център в Югоизточна Европа с утвърден имидж в бизнес сферата и авторитет сред аграрната и академичната общност, както и да стане основа за развитието на регионална научна и практическа школа, както и да генерира и трансформира в нашата и чужда практика новаторски идеи и авангардни научни постижения.

ДАБУ има за цел да осъществява дейности за подпомагане развитието на  аграрните науки, агробизнеса и свързаните с него екология, туризъм и др. бизнес дейности в България чрез стимулиране на образованието и научните изследвания и приложението им в обществената практика.

Основни дейности на сдружението са подпомагане на образованието, развитие на науката и подпомагане на местната власт чрез разработка на стратегии за икономическо развитие на общини, стратегии за развитие на човешките ресурси за големи бизнес структури, разработка и управление на проекти, както и обучение на предриемачи за развиване на успешен бизнес и умения за усвояване на средства от европейските фондове.

PP1-DABS_logo_BG.png

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Адрес

гр. Добрич, ул. "България", №3

Уебсайт

www.dabu-edu.org

Телефон

+359 58 655626

Почуствайте цялото великолепие на България