Βουλγαρία DABS

Ένωση Dobrudzha Agrarian and Business School (DABS)

Η ένωση “Dobrudzha Agrarian and Business School” (DABS) είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2004 από αναγνωρισμένους ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και οργανισμούς επιχειρήσεων. Η αποστολή του είναι στην υπηρεσία ηγετικής θέσης κέντρου αγροτικής οικονομίας της Βουλγαρίας  για τη διατήρηση μιας ευυπόληπτης εικόνας στις επιχειρήσεις και τις αγροτικές και ακαδημαϊκές κοινότητες και της σύστασης ενός νέου περιφερειακού επιστημονικού και επαγγελματικού εκπαιδευτικού ιδρύματος που θα αναπαράγει πρωτότυπες ιδέες και υπερσύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις καθώς και η εφαρμογή γεωργικής καινοτομίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και το εξωτερικό.

Οι δράσεις της DABS στοχεύουν στην υποστήριξη της εξέλιξης της γεωργικής επιστήμης, καθώς και των αγροτικών επιχειρήσεων  και άλλων σχετικών πεδίων μελέτης όπως η οικολογία, ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και λοιπών.

H DABS υποστηρίζει τη δυνατότητα εφαρμογής της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας στην πράξη προς όφελος των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων.

Η ένωση οργανώνει τα μέτρα κατάρτισης και ενημέρωσης στις γεωργικές επιστήμες, τη διαχείριση, τα οικονομικά, τον τουρισμό, το μάρκετινγκ και τις επιχειρήσεις  και προωθεί καινοτόμες πρακτικές στη γεωργία για να διευκολύνει την αειφόρο ανάπτυξή της στη Βουλγαρία.

PP1-DABS_logo_BG.png

GET IN TOUCH

Διεύθυνση

3 Bulgaria str., 9300 Dobrich, Bulgara

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dabs.projects@gmail.com

Ιστότοπος

www.dabu-edu.org

Τηλέφωνο

+359 58 655626

Νιώστε το φυσικό μεγαλείο της Βουλγαρίας