ბულგართი DABS

ასოციაცია დობრუჟას სოფლის მეურნეობისა და ბიზნესის სკოლა (DABS)

ასოციაცია დობრუჟას სოფლის მეურნეობის და ბიზნესის სკოლა არის სასწავლო დაწესებულება, რომელიც დაარსდა 2004 წელს სამეცნიერო,

საგანმანათლებლო და ბიზნეს ორგანიზაციების მიერ. მისი მისიაა შექმნას გამორჩეული აგრობიზნეს ცენტრის ბულგარეთში, შეინარჩუნოს კარგი რეპუტაცია ბიზნეს,

აგრარულ და აკადემიურ წრეებში, საფუძველი ჩაუყაროს ახალ რეგიონულ სამეცნიერო და პროფესიონალურ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც შემოიტანს ახალ იდეებს,

თანამედროვე მეცნიერულ მიდგომებს და განახორციელებს ინოვაციურ იდეებს სოფლის მეურნეობაში და ბიზნესში, როგორც ბულგარეთში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

DABS საქმიანობა მიზნად ისახავს განავითაროს აგრარული მეცნიერებები, აგრობიზნესი და მასთან დაკავშირებული სფეროები, როგორებიცაა
ეკოლოგია, ტურიზმი, განახლებადი ენერგია, ენერგოეფექტურობა და სხვა
DABS მხარს უჭერს მეწარმეებისა და ბიზნესის სასარგებლოდ განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების პრაქტიკაში გამოყენებას. ასოციაცია აორგანიზებს სასწავლო და საინფორმაციო
ღონისძიებებს სოფლის მეურნეობაში, მენეჯმენტში, ეკონომიკაში, ტურიზმში, მარკეტინგში და ბიზნესში და ხელს უწყობს ბულგარეთში სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების მიზნით
ინოვაციურ პრაქტიკის დანერგვას.

PP1-DABS_logo_BG.png

დაგვიკავშირდით

მისამართი

3 Bulgaria str., 9300 Dobrich, Bulgara

ელექტრონული ფოსტა

dabs.projects@gmail.com

ვებ-გვერდი

www.dabu-edu.org

ტელეფონი

+359 58 655626

შეიგრძენით ბულგარეთის ბუნებრივი ბრწყინვალება