AGREEN ODAK GRUP ÇALIŞTAYI TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKU), CBC-ENI kapsamında sürdürülen AGREEN Projesi (BSB-1135) Ortağı olarak Yerel Odak Grup Çalıştayı’nı 31 Mart 2021’de online platformda gerçekleştirdi. AGREEN Odak Grup Çalıştayı, A.T1.3’ün çıktısı olarak yerel çiftçiler, işletmeler, araştırmacılar ve tarım politikalarından sorumlu kamu kurumlarının bölge temsilcilerinin geniş bir katılımıyla “Ortak Markalaşma” adı altında gerçekleştirildi.

AGREEN Marka Çalıştayı ¨Karadeniz Havzası’nda İklim-Akıllı ve Yeşil Tarım için Sınır Ötesi Ortaklık – BSB1135¨ projesinin ikinci ulusal etkinliği olarak Tekirdağ, Türkiye’de düzenlendi.
AGREEN Odak Grup Marka Çalıştayı, TNKU Proje Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ERDEM’in konuşmasıyla açıldı. AGREEN Uygulama Topluluğu Koordinatörü Dr. Duygu DOĞAN, iklime duyarlı-akıllı tarım ve uygulama topluluğu olmak üzere iki anahtar kavramdan bahsederken AGREEN Projesi’nin amaçlarını, misyonlarını ve beklenen sonuçlarını tanıttı. Ardından AGREEN Marka Stratejisi Uzmanı Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU, Karadeniz Havzası Bölgesi’nde iklime duyarlı-akıllı tarım ürünleri için ortak markalaşma ihtiyacı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca ortak bir marka planının nasıl oluşturulacağına ilişkin odak grup tartışmalarını yönetti. Odak grup çalışması oturumunda katılımcılar ve AGREEN COP üyeleri, markaların uluslararası akreditasyonu, iklim-akıllı gıda ve tarım ürünleri pazarının rekabet gücü, potansiyel tüketici profili, yerel üreticilerin ve çiftçilerin beklentileri ve ortak marka kimliği gibi konuları tartıştılar.

“Karadeniz Havzası’nda İklim-Akıllı ve Yeşil Tarım için Sınır Ötesi Ortaklık – AGREEN” projesi, Karadeniz Havzası’nda yer alan Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Romanya ve Türkiye’den katılan 6 ortak kuruluş tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Karadeniz Havzası 2014-2020 Programı’nın katılımcı ülkeleri ise Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Türkiye ve Ukrayna2dan oluşmaktadır.

 536 total views,  1 views today