AGREEN ODAK GRUP ÇALIŞTAYI ARALIK 2020’DE ROMANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AGREEN projesi çerçevesinde Karadeniz Havzası’nda iklime duyarlı tarım için bölgesel bir markanın geliştirilmesine ilişkin paydaşların görüş ve önerilerini incelemek üzere ulusal odak grup çalıştaylı halka açık olarak gerçekleştirildi.
Karadeniz Havzası 2014-2020 Programı kapsamında Ovidius Üniversitesi – Köstence (OUC) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, özellikle Güneydoğu Romanya bölgesinde iklim akıllı tarımın perspektifleriyle ilgili çevrimiçi bir tartışma yürütülerek 30’dan fazla temsilci bir araya geldi.

OUC proje ekibi, tarım sektörüyle ilgili farklı kuruluşlardan gelen paydaşlara, akademik temsilcilerine, yerel şube örgütlerine ve çiftçilere, ziraat bilimleri öğrencilerine vb. proje amacını, hedeflerini, faaliyetlerini ve beklenen sonuçlarını sundu. Katılımcılar geliştirilecek ortak markayı geniş kitleler için tanınır hale getirmek üzere farklı pazarlama araçları ve yöntemleri uygulayarak iklim dostu ürünlerin potansiyel müşterilerine ulaştıracak en iyi yaklaşımları tartıştılar.

 791 total views,  2 views today