İklime Duyarlı ve Yeşil Tarım için Karadeniz Havzası’nda Sınırötesi Ortaklık (AGREEN)

Tarım, Karadeniz Havzası’nda (BSB) yer alan ülkelerin başlıca ekonomik ve toplumsal yapıtaşlarından
birisidir. Tarımın gelişimi yetersiz sürdürülebilirlik, iklim değişimine uyumdaki aksaklıklar, bölgesel
kaynakların eksik kullanımı ve organik ürünler açısından büyüyen pazarlama nişi sayesinde ne yazık
ki ciddi bir biçimde tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Karadeniz Havzası’nda sektörün dönüşümü
ve ¨iklime duyarlı¨ uygulamaların benimsenmesi hızlı bir şekilde ve kitlesel olarak
gerçekleştirilmelidir. Ancak, bunu gerçekleştirecek tek yol, genç çiftçiler, profesyoneller, ticari
sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yüksek öğretim ve araştırma kurumları gibi tarım
sektörüyle ilişkili tüm paydaşların kapsanmasıyla sağlanacaktır.
AGREEN Projesi de iklim değişikliğine uygun biçimde sürdürülebilir gıda güvenliğini tesis etmek
üzere, tarım stratejilerini geliştirecek bir yaklaşım olarak iklime duyarlı tarım (climate-smart
agriculture / CAS)¨ kavramının tanıtılması fikrinden doğmuştur. AGREEN Projesi, Dobruca Tarım ve
İşletme Yüksekokulu (Bulgaristan), Köstence Ovidius Üniversitesi (Romanya), Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi (Türkiye), Elkana Biyolojik Çiftçilik Derneği (Gürcistan), Uluslararası Tarım İşletmeciliği
Araştırma ve Eğitim Merkezi (Ermenistan) ve Doğu Selanik Kalkınma Ajansı Yerel Yönetimi
(Yunanistan) işbirliği çerçevesinde yürütülmektedir.
“İklime Duyarlı ve Yeşil Tarım için Karadeniz Havzası’nda Sınırötesi Ortaklık” /AGREEN/
Projesi, dönüşümü ve geleceği ifade eden; yüksek oranlarda ekonomik ve sosyal ivmeyi sağlayacak
iklime duyarlı çiftçiliğin başlatılması hedefine yönelik ağ oluşturmak ve ulusötesi bilgi transferi
platformu kurmak amaçlarına sahiptir.
Yukarıdaki amaç doğrultusunda, profesyonel uzmanlık ve bilgi birikimi oluşturacak en etkili
yöntemlerden biri olan ve ¨community-of-practice (COP)¨ olarak bilinen uygulama topluluğu
yaklaşımı benimsenecektir. Bu yaklaşım sonucunda bölgesel markalaşma, internet tabanlı iletişim
ve iklime duyarlı tarım öğrenimi konularında faaliyet gösteren kurum / kuruluşlar arasında bir
ortaklık (Agreen Alliance) kurulması planlanmaktadır. Ayrıca Karadeniz Havzası menşeli ve iklime
duyarlı ortamlarda yetiştirilen tarımsal ürünler için bir bölgesel bir marka geliştirilecektir. Proje
ortağı ülkeler ve bölgelerde sürdürülebilir tarımsal ürünlerin ticaretini kolaylaştırmak üzere, toptan
ve perakende satış yapan lojistik merkezlerinin interaktif haritası geliştirilerek markalaşma stratejisi
uygulamaları tamamlanacaktır.
Endemik türlere bağlı olarak tarım bitkisi modelleme yöntemi ile Bulgaristan, Türkiye ve
Gürcistan’da belirlenecek deneme alanlarında, Karadeniz Havzası’na uygun üç farklı yöntem test
edilecektir. Modelleme çalışmaları sonucunda, iklime-duyarlı tarım bitkisi modellerinin tüm
paydaşların kullanımına hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.
Proje çerçevesinde kurulacak Internet Platformu ile sürdürülebilir tarım üreticilerinin işbirliğine ve
Karadeniz Havzası’nda iklime duyarlı tarımın tanıtımına ivme kazandırılacaktır. Internet Platformu
ayrıca bilgi edinme, veri depolama ve dağıtımı yanında iletişim ve ticaret kanalları için bir irtibat
noktası oluşturma ve Karadeniz Havzası’ndaki sürdürülebilir tarım, biyo tarım ve organik tarım
üreticileri için de öğrenme olanakları sağlayıcı bir çevrimiçi araç hizmeti sunacaktır.
Karma hareketlilik yaklaşımının uyarlandığı “Karadeniz Havzası’nda İklime Duyarlı Tarım
Girişimciliği” konulu eğitim kursu geliştirilerek eğitimcilerden oluşan bir pilot grup üzerinde test
edilecek ve sonrasında AGREEN platformuna entegre edilecektir. Proje ortağı tüm ülkelerde,

AGREEN çerçevesinde, bir dizi toplumu bilinçlendirme aktiviteleri düzenlenecektir. Farklı faaliyet
gruplarında yer almak ve temel proje çıktılarına odaklanmak koşuluyla; iklime duyarlı tarım konulu
üç uluslararası iş konferansı gerçekleştirilerek bu döngü tamamlanacaktır.
Bu proje, ¨Karadeniz Havzası 2014-2020¨ Avrupa Komşuluk Politikası Aracı (ENPI) kapsamındaki
Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Ortak Operasyonel Programı tarafından, Öncelik 1.2 ¨Ticaret,
tarım ve bağlantılı sektörlerin modernizasyonu için sınırötesi işbirliğinin artırılması¨ çerçevesinde
hibe desteği almaktadır. Proje süresi 30 ay olup; 01.06.2020 – 30.11.2022 tarihleri arasında
sürdürülecektir. Projenin toplam bütçesi 799 279,60 Euro’dur.

 

PP3_D.C.3.1_AGREEN_e-news Releases-No.4-NFGW (TR)

 851 total views,  2 views today