ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AGREEN ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Tekirdağ Namık Kemal (TNKU), εταίρος του προγράμματος AGREEN CBC-ENI (BSB-1135), οργάνωσε διαδικτυακά το σεμινάριο ανοιχτής συζήτησης της τοπικής ομάδας υποστήριξης, στις 31 Μαρτίου, 2021. Ως παραδοτέο της δρασης A.T1.3, AGREEN, το Σεμινάριο της Ομάδας Υποστήριξης ήταν αφιερωμένο στην «Κοινή εμπορική σήμανση». Το σεμινάριο είχε μεγάλη συμμετοχή από τοπικούς αγρότες, επιχειρήσεις, ερευνητές και περιφερειακούς αντιπρόσωπους δημοσίων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τις γεωργικές πολιτικές.

Το Σεμινάριο εμπορικής σήμανσης τους έργου AGREEN παρουσιάστηκε σαν τη δεύτερη εθνική εκδήλωση του έργου « Διασυνοριακή συμμαχία  για κλιματικά έξυπνη γεωργία στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, Contract No. BSB 1135 » στο Tekirdağ της Τουρκίας.

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό του σεμιναρίου εμπορικής σήμανσης της Ομάδας Υποστήριξης του AGREEN, έκανε ο καθηγητής Dr. Tolga ERDEM, Συντονιστής Προγράμματος του TNKU. Ο Dr Duygu DOĞAN παρουσίασε τους στόχους, τις αποστολές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος AGREEN, ενώ αναφέρθηκε σε δύο βασικές συνιστώσες -την κλιματικά έξυπνη γεωργία και την community of practice (COP). Ο Καθηγητής Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU, Εμπειρογνώμονας του Σχεδιασμού Εμπορικού Σήματος του προγράμματος AGREEN, αποσαφήνισε την ανάγκη για κοινή σήμανση των κλιματικά έξυπνων καλλιεργιών και των προϊόντων στην Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Επίσης, συντόνισε τις συζητήσεις της ομάδας υποστήριξης που σχετίζονταν με τον τρόπο εξαγωγής ενός σχεδιασμού κοινού εμπορικού σήματος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ομάδας υποστήριξης, οι συμμετέχοντες και τα μέλη του AGREEN COP συζήτησαν σχετικά με τη διεθνή διαπίστευση στο  εμπορικό σήμα, την ανταγωνιστική δύναμη των κλιματικά έξυπνων τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων, το προφίλ των δυνητικών καταναλωτών, τις προσδοκίες των τοπικών παραγωγών και των αγροτών και την ταυτότητα του κοινού εμπορικού σήματος. Το έργο AGREEN: «Διασυνοριακή συμμαχία  για κλιματικά έξυπνη γεωργία στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» υλοποιείται από 6 εταίρους, από 6 χώρες (Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία) στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, στα πλαίσια του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» σε συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ENI) και των συμμετεχουσών χωρών: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

 727 total views,  1 views today