Дискусия с местна фокус-група от заинтересовани лица се проведе в Грузия по проект AGREEN

На 22 март 2021 г. Асоциация за биологично земеделие ЕЛКАНА – Мрежа за органично земеделие и селски туризъм в Грузия, организира дискусия на фокус група под формата на онлайн семинар за обсъждане със заинтересованите страни на резултатите от проучването за приложимост и проекта на плана за стратегията за брандиране, разработена по проекта AGREEN. Участниците бяха от различни заинтересовани групи и научиха за концепцията на проекта и целта за изграждане на обща марка за селскостопански продукти с произход от Черноморския басейн, отгледани по климатоустойчив начин.

Направените изводи и предложения относно основните характеристики на бъдещата марка за КЗ-продукти бяха обсъдени с участниците и споделени с екипа от експертите, работещи върху ключовите продукти по проекта.

 173 total views,  1 views today