Публичните събития по проект AGREEN стартираха с фокус група, проведена в Румъния през декември 2020 г.

Цикълът от националните семинари с местни фокус-групи за проучване на нагласите и събиране на препоръки от представителите на заинтересованите страни за развитието на регионална марка (бранд) за климатоустойчиво земеделие (КЗ) в Черноморския регион, в рамките на проект AGREEN, стартира с първото публично събитие, което се проведе онлайн в Румъния на 07 декември 2020 г. Домакин на срещата беше Университета Овидий – Констанца (OUC), който събра над 30 представители за онлайн дискусия относно перспективите на КЗ в Румъния, и по-специално в региона на Югоизточна Румъния, който е част от Програмата Черноморски басейн 2014-2020.

Екипът на проекта в OUC представи концепцията на проект AGREEN, целите, дейностите и очакваните резултати на заинтересованите страни от различни организации, участващи в селскостопанския сектор, представители на академичните среди, местни браншови организации и фермери, студенти по аграрни науки и др. Всички те обсъдиха най-добрите възможни подходи за достигане до потенциалните клиенти на продуктите, отгледани по климатоустойчив начин, прилагането на различни маркетингови инструменти и методи за превръщане на общия бранд в разпознаваема за широката аудитория „марка“ за селскостопанска продукция с произход от Черноморския басейн, при чието отглеждане са прилагани климатосъобразни практики и методи.

 646 total views,  2 views today