სბერძნეთი Anatoliki S.A.

აღმოსავლეთ სალონიკის ადგილობრივი ხელისუფლების განვითარების სააგენტო (Anatoliki S.A.)

Anatoliki s.a. მოქმედებს, როგორც ადამიანური რესურსების განვითარების და ადგილობრივი ეკონომიკის განმტკიცების ცენტრი სალონიკში.

სალონიკისა და ჰალკიდიკის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რაც მოიცავს Anatoliki s.a-ს აქციონერებსაც, ერთობლივად გადაწყვიტეს რეგიონის მწვანე ზონად გადაქცევის სტრატეგია განახორციელონ.

Anatoliki s.a. არის ამ მიზნის უფრო სწრაფად და სრულფასოვნად მიღწევის ინსტრუმენტი. მთავარი სტრატეგიული მიდგომაა ცოდნისა და გამოცდილების შეძენა ევროკავშირისის მიერ  დაფინანსებული პროექტებიდან და მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების ფართოდ გავრცელება როგორც ქვეყნის, ისე რეგიონულ და ადგილობრივ კონტექსტში.

Anatoliki s.a.-ს აქვს თეორიული და პროექტების განხორციელების გამოცდილება გარემოს დაცვის, ადგილობრივი განვითარების და ენერგეტიკის სფეროებში.

logo-raster-gr.jpg

დაგვიკავშირდით

მისამართი

1-St km Thermi-Triadi, 57001, Thessaloniki, Greece

ვებ-გვერდი

www.anatoliki.gr

ტელეფონი

+30 2310 463930

უფრთხილდით საბერძნეთის უძველეს სიბრძნეს