Ρουμανίας OUC

Το Πανεπιστήμιο της Κονστάντζας ``Ovidius`` (University of Constanta) (OUC)

Το Πανεπιστήμιο Ovidius είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 1961 και βρίσκεται στην Κωνστάντζα.

Το 1990 έγινε διεπιστημονικό πανεπιστήμιο με προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα πιστοποιημένα με το ISO EN ISO 9001:2008 (Πιστοποίηση της TÜV της Αυστρίας). Το Πανεπιστήμιο πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο ποιητή Publius Ovidius Nasa, τον πνευματικό προστάτη του πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Ovidius είναι διεπιστημονικό, φοιτούν πάνω από 15.000 φοιτητές, κατευθυνόμενοι από 650 εκπαιδευτικούς και ερευνητές, συγκροτείται με περισσότερους από 300 διοικητικού και υπηρεσιακούς υπαλλήλους.

Οι τομείς σπουδών είναι: επιστήμες υγείας, σχολές μηχανικών, κλασικές σπουδές, θετικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες, οικονομικές και νομικές επιστήμες, θεωρητικές σπουδές, θεολογία. Στο πανεπιστήμιο ολοκληρώνονται σήμερα 86 προπτυχιακά προγράμματα σε 44 τομείς, 76 μεταπτυχιακά προγράμματα, και 4 διδακτορικές σχολές, διαρθρωμένα σε 8 τομείς σπουδών. Εγκαταστάσεις: Επιφάνεια που προορίζεται για διδακτικές δραστηριότητες: 24.000 τ.μ., 1300 θέσεις για κατάλυμα στις φοιτητικές εστίες, βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

logo-slider-ro.svg

GET IN TOUCH

Διεύθυνση

Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

rectorat2@univ-ovidius.ro

Ιστότοπος

www.univ-ovidius.ro

Απολαύστε τα ωραία τοπία της Ρουμανίας