Ռումինիա ԿՕՀ

``Օվիդիուս`` Կոնստանցայի համալսարան (ԿՕՀ)

Օվիդիուսի համալսարանը հանրային բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որը հիմնադրվել է 1961 թ․ և գտնվում է Կոստանցայում։ 1990 թ․ այն դարձավ բազմամասնագիտական համալսարան բակալավրի, մագիստրոսի և դոկտորական ծրագրերով՝ հավաստագրված EN ISO 9001: 2008 (հավաստագրված Ավստրիայի TÜV-ի կողմից)։ Համալսարանը անվանակոչվել է հռոմեացի բանաստեղծ Պուբլիուս Օվիդիուս Նասոյի անունով, ով համալսարանի հոգևոր հովանավորն է։

Օվիդիուսի համալսարանը բազմամասնագիտական է, որտեղ սովորում է ավելի քան 15,000 ուսանող, կան 650 ուսուցիչներ և հետազոտողներ, աջակցում են կառավարման և սպասարկման ոլորտի ավելի քան 300 աշխատողներ։ Ուսումնասիրության ոլորտներն են՝ բժշկական գիտություններ, ճարտարագիտություն, հումանիտար գիտություններ, ճշգրիտ գիտություններ, բնական գիտություններ, տնտեսական և իրավական գիտություններ, արվեստներ, աստվածաբանություն։

Համալսարանն այժմ ունի 86 բակալավրիական ծրագիր 44 ոլորտներում, 76 մագիստրոսական ծրագիր և 4 դոկտորական դպրոց 8 ուսումնական ոլորտում։ Հարմարություններ․ դիդակտիկ գործունեության համար նախատեսված մակերես՝ 24,000 քմ, ուսանողական հանրակացարաններում, գրադարանում, վիրտուալ գրադարանում 1,300 բնակության տեղ։

logo-slider-ro.svg

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Հասցե

Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România

էլեկտրոնային հասցե

rectorat2@univ-ovidius.ro

Հեռախոսահամար

+40241 606407
+40241 606467

Ռումինիայի հիանալի տեսարանները տեսարանները