«Ενίσχυση της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας μέσα από Καινοτόμα Εργαλεία Δικτύωσης», του έργου AGREEN – ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Με επιτυχία οργανώθηκε από την «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ» – Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βασιλικών Διεθνές Συνέδριο για το έργο «AGREEN, Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin – ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» με τίτλο: «Ενίσχυση της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας μέσα από Καινοτόμα Εργαλεία Δικτύωσης» δια ζώσης την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 στο Makedonia Palace.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδειχθούν τα ψηφιακά εργαλεία και οι πρακτικές για την ενίσχυση και προώθηση της κλιματικά έξυπνης γεωργίας και των προϊόντων της, κάτι το οποίο και επιτεύχθηκε μέσα από τις παρουσιάσεις των ομιλητών.

Η κα Violeta Dimitrova-Naydenova, Project Coordinator του έργου Agreen από την Βουλγαρία, παρουσίασε την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες διαδικτύου του έργου AGREEN.

Το λόγο στη συνέχεια πήραν ο κος Νότης Αργυρίου, Phd Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, INΕB/ΕΚΕΤΑ, παρουσιάζοντας τον Ψηφιακό Κόμβο Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) στον αγροδιατροφικό τομέα, για την αλυσίδα αξίας του ρυζιού, μια πιλοτική δράση της ΠΚΜ στο έργο INTERREG EUROPE RUMORE. Ο κος Αργυρίου αναφέρθηκε στην πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας ρυζιού μέσω της τεχνολογίας blockchain, η οποία θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, και θα αφορά τους παραγωγούς ρυζιού από την περιοχή της Χαλάστρας. Μέσω ενός QR Code, ο καταναλωτής θα μπορεί να έχει όλη την πληροφορία σχετικά με το προϊόν (παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία) που προτίθεται να αγοράσει.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με συζήτηση πάνω στα ερωτήματα που τέθηκαν από τις παρουσιάσεις.

PP6_D.C.3.1_AGREEN_e-news Releases-No.3-Conference (EL)

 40 total views,  1 views today