Το AGREEN αναπτύσσει ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους αγρότες που συμμετέχουν στο έργο Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας

Στις 17 Μαρτίου έγινε διαδικτυακή συνάντηση εμπειρογνωμόνων με θέμα την τελειοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (ολοκλήρωση ύλης σε ευθυγράμμιση με τις εθνικές νομοθεσίες στις χώρες-εταίρους).

Οι ερευνητές καθόρισαν τα εξής πλαίσια εκπαίδευσης:

  • Η έννοια και προσέγγιση της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας
  • Κλιματικά ανθεκτικές αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας
  • Διαχείριση βιώσιμου αγροκτήματος
  • Χρηματοδότηση Κλιματικά Έξυπνων δράσεων
  • Προώθηση βιώσιμης αγροτικής παραγωγής
  • Διεθνής εμπορική συνεργασία

Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης ανέρχεται στις 30 ώρες και η εκπαιδευτική ύλη πρόκειται να διατεθεί μέσω της πλατφόρμας του έργου AGREEN τους επόμενους μήνες.

 67 total views,  1 views today