Διαδικτυακή συνάντηση Συντονιστικού εταίρων AGREEN, 9-Μαρτίου-2022

Συζητήθηκε η πρόοδος του έργου AGREEN, με τη συμμετοχή και των έξι εταίρων. Η 4η Συνάντηση της επιτροπής Έργου και Αξιολόγησης στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας είναι πολύ πιθανό να λάβει τελικά χώρα, λόγω της χαλάρωσης των μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Οι κλιματικά έξυπνες καλλιέργειες είναι έτοιμες προς πειραματική εφαρμογή: τριτικάλε, μπάμιες, ηλιοτρόπια, καρυδιές, βιολογικό σιτάρι.

Έγιναν προετοιμασίες για τη διοργάνωση των διαδικτυακών εργαστηρίων παρουσίασης του έργου AGREEN (Μάρτιος-Μάιος) και του Διεθνούς Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο.

Επίσης, αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό εργαλείο «Καινοτομία και Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία» το οποίο θα κοινοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

 106 total views,  1 views today