ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΣΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2021

Οι Αρμένιοι εταίροι και το ίδρυμα ICARE, παρουσίασαν  το εθνικό σεμινάριο της ομάδας υποστήριξης για τη μελέτη των απόψεων και των προτάσεων των ενδιαφερόμενων μερών στην καθιέρωση ενός διαπεριφερειακού εμπορικού σήματος για την κλιματικά έξυπνη γεωργία (ΚΕΓ) στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, όπως προβλέπεται στους στόχους του AGREEN. Η εκδήλωση οργανώθηκε δια ζώσης με ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση για τη διεύρυνση της συμμετοχικότητας.

Η ομάδα έργου στο ICARE παρουσίασε το σκοπό, τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου στα ενδιαφερόμενα μέρη που εκπροσωπούσαν διαφορετικούς οργανισμούς που δρουν στον αγροτικό τομέα. Συγκεκριμένα, η εκπροσώπηση προήλθε από τον ακαδημαϊκό χώρο, τους τοπικούς κλαδικούς φορείς, τους αγρότες κ.λπ. Συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές προσέγγισης δυνητικών πελατών στα κλιματικά έξυπνα προϊόντα με την εφαρμογή διαφόρων εργαλείων και μεθόδων marketing  που θα καταστήσουν ένα κοινό εμπορικό σήμα, αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό. Η συνάθροιση περισσοτέρων από 50 εκπροσώπων για συζήτηση, σχετικά με τις προοπτικές της κλιματικά έξυπνης γεωργίας στην Αρμενία, ήταν αρκετά παραγωγική όσον αφορά την τοποθέτηση εφαρμόσιμων προτάσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους εμπλεκόμενους, αναφορικά με τη διαμόρφωση του κοινού εμπορικού σήματος «AGREEN» στα προϊόντα ΚΕΓ.

 335 total views,  1 views today