Η κλιματικά-έξυπνη γεωργία βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου διεθνούς έργου”AGREEN” που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος BSB 2014-2020

Το πρόγραμμα AGREEN “Διασυνοριακή συμμαχία για κλιματικά-έξυπνη και πράσινη γεωργία στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας”,

με κωδικό eMS BSB-1135, είναι μια συμμετοχική πρωτοβουλία αποτελούμενη από 6 οργανισμούς – πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΜΚΟ και ερευνητικά κέντρα

από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, τη Γεωργία, την Αρμενία και την Ελλάδα.

Ο επικεφαλής οργανισμός είναι το Dobrudzha Agrarian and Business School (DABS) από το Ντούμπριχ, Βουλγαρία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μεταξύ 1.06.2020 και 30.11.2022 με την υποστήριξη του προγράμματος ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 και προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 799 279,60 Ευρώ.

Το έργο AGREEN στοχεύει στη συγκρότηση της διακρατικής δικτύωσης και των δυνατοτήτων μεταφοράς γνώσεων των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών για την ανάπτυξη της κλιματικά-έξυπνης γεωργίας στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση των διασυνοριακών συνδέσεων για το εμπόριο, τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και  σχετικών τομέων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Οι εταίροι του AGREEN αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους για την παραγωγή βιώσιμων αποτελεσμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν:

– Τη δημιουργία μίας επιστημονικής κοινότητας – Community Of Practice (COP) – και μιας Ένωσης Οργανισμών  για την ανάπτυξη και προώθηση μίας νέας εμπορικής σήμανσης, τη διαδικτυακή σύνδεση φορέων και τη γνωριμία με την έννοια της κλιματικά-έξυπνης γεωργίας·

– Ανάπτυξη της νέας Εμπορικής Σήμανσης για τα αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από τη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας παραγόμενα με κλιματικά έξυπνες μεθόδους·

– Διαδραστικό χάρτη κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας για το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο που να εξασφαλίζει τη βιώσιμη διανομή αγροτικών προϊόντων που παράγονται από την ΛΜΘ (BSB)·

– Κλιματικά – έξυπνα μοντέλα καλλιέργειας, προσαρμοσμένα στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής της ΛΜΘ (BSB)·

– Διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συνεργασία των βιώσιμων παραγωγών·

– Εκπαίδευση μικτής κινητικότητας “Επιχειρηματικότητα για την κλιματικά-έξυπνη γεωργία στην ΛΜΘ (BSB)·

– 3 διεθνή επιχειρηματικά συνέδρια για την κλιματικά-έξυπνη γεωργία. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποφέρουν οφέλη στους αγρότες και τις γεωργικές επιχειρήσεις, ειδικότερα στους νέους αγρότες και τους επαγγελματίες, στους επιχειρηματικούς τομεακούς οργανισμούς, στις ομάδες συμφερόντων (ΜΚΟ) και στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας·

 366 total views,  1 views today