ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ AGREEN ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

Τα τοπικά σεμινάρια της ομάδας υποστήριξης για τη μελέτη των απόψεων και των προτάσεων των εμπλεκόμενων στην ανάπτυξη ενός διαπεριφερειακού εμπορικού σήματος για την κλιματικά έξυπνη γεωργία στα πλαίσια του έργου AGREEN, ήταν η πρώτη δημόσια εκδήλωση υπό την αιγίδα του έργου. Φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ovidius της Κωστάντζας (OUC) και συγκέντρωσε περισσότερους από 30 εκπροσώπους για μια διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές της κλιματικά έξυπνης γεωργίας στη Ρουμανία, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ρουμανίας, η οποία αποτελεί μέρος του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας» 2014-2020.

Η ομάδα του έργου στο OUC, παρουσίασε τον σκοπό, τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα στους εμπλεκόμενους που απάρτιζαν ετερόκλητους οργανισμούς με αντικείμενο τον αγροτικό τομέα, ακαδημαϊκούς εκπρόσωπους, τοπικούς κλαδικούς οργανισμούς, αγρότες, φοιτητές γεωπονικών επιστημών κλπ. Συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές  προσέλκυσης δυνητικών πελατών στα κλιματικά έξυπνα προϊόντα με τη χρήση διαφορετικών εργαλείων marketing και μεθόδων που θα καταστήσουν το κοινό εμπορικό σήμα αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό

 784 total views,  4 views today