Армения ICARE

Международен център за изследвания и образование в областта на агробизнеса, Армения (ICARE)

Фондация „Международен център за изследвания и образование в областта на агробизнеса“ (ICARE) е арменска неправителствена и нетърговска организация, създадена в Ереван, Армения през април 2005 г. от Тексаския университет A&M.

ICARE работи в различни аспекти на развитието в селското стопанство и свързаните с него области, като по този начин администрира Центъра за преподаване на агробизнес (ATC) от 2000 г., както и Центъра за изследване на агробизнеса (ARC) и Ереванската академия по винарство (EVN). ICARE също така провежда сертификационни програми, подчертаващи ролята на технологиите и съвременните методи на преподаване. Изследванията допълват образованието в ICARE и благодарение на упоритата работа и широките области, обект на изследване от Изследователския отдел, те непрекъснато допринасят за основано на факти развитие в арменското земеделие и свързаните с него области. ICARE има визия да развие устойчив капацитет за придобиване и трансфер на знания за хранителния и агробизнеса в Армения, чрез предоставяне на най-модерни образователни програми и авангардни изследвания.

logo-raster-ar.jpg

свържете се с нас

адрес

ул. Teryan, 0009 Ереван, Армения

Уебсайт

icare.am

Потопете се в спокойствието на Армения