Грузия ЕЛКАНА

Асоциация за биологично земеделие ЕЛКАНА, Грузия (Elkana)

Асоциацията за биологично земеделие Елкана, неправителствена грузинска организация, е основана през август 1994 г. Организацията обединява фермери и членове от различни региони на Грузия. В момента Елкана работи с над 2000 фермери и производители.

Elkana има за цел подобряване на социално-икономическото състояние на населението на Грузия и опазване на околната среда, чрез развитие на устойчиви биологични ферми и увеличаване на самостоятелността на местните общности.

Elkana има централен офис в Тбилиси и управлява две демонстрационни / консервационни ферми и пермакултури в селата Tsnisi, Samtskhe-Javakheti (функционира от 2004 г.) и Zemo Khodasheni, Kakheti (функционира от 1995 г.).

logo-raster-ge.jpg

свържете се с нас

адрес

ул. Gazapkhuli 61, 0186 Тбилиси, Грузия

Уебсайт

www.elkana.org.ge

Телефон

+995591195507

Открийте красотата на Грузия