Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС 160/2016 г. с предмет: „Доставка на оборудванe, инвентар и материали по проект AGREEN“

Представяме на Вашето внимание документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС 160/2016 г. с предмет:„Доставка на оборудванe, инвентар и материали по проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“, с акроним AGREEN, реф. номер: BSB-1135 (по обособени позиции)„. Процедурата е разработена в изпълнение на проект “Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin” („Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“), с акроним AGREEN, реф. номер BSB-1135, който се реализира в рамките на договор 75244/26.05.2020 по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн” 2014 – 2020.

Бенефициент: Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ)

Дата на публикуване: 07 март 2023 г.

Срок за подаване на оферти: 14 март 2023 г. 

За повече информация:

гр. Добрич, ул. „България“, №3                                                                                                             

тел.: +359 58 655 626                                                                                                                                                    

e-mail: dabs.projects@gmail.com

Интернет страница: agreen-project.eu  

Facebook страница: @project.agreen   

 81 total views,  3 views today