Международна бизнес конференция „Интернет свързаност в Черноморския басейн“ се проведе в Солун, Гърция на 28 юни 2022 г.

Международната бизнес конференция за интернет свързаността в Черноморския басейн се проведе на 28 юни 2021 г. в Солун, Гърция с любезното домакинство на нашия гръцки партньор ANATOLIKI – Организация за местно развитие.

Целта на конференцията беше да повиши осведомеността и практическите знания на фермите и предприятията в селското стопанство, както и на другите заинтересовани страни по проекта относно възможностите за модернизация, предоставени от Интернет, и ползите от онлайн свързаността за осигуряване на устойчивостта на сектора.
Събитието беше организирано с участието на представители на всички партньори по проекта от България, Румъния, Турция, Грузия, Армения и Гърция и това беше първото международно събитие, на което реално присъстваха лично всички партньори. Благодарение на усилията на партньорските организации в сесиите и дискусиите на конференцията бяха включени представители на различни заинтересовани групи, фермери, експерти, публични органи и др. Всички партньори също ангажираха външни представители като експерти или собственици на селскостопански или ИТ специализирани предприятия, които присъстваха на събитието заедно с консорциума по проекта.

В допълнение, местните участници бяха поканени да присъстват лично на събитието и екипът беше много щастлив да има представител на Община Терми и други гости, които допринесоха за представянето на местните иновации и добри практики.

Докладите от конференцията, включващи дневния ред на конференцията, представяне на лекторите, резюме на направените презентации и основните заключения от дискусионните панели, са налични по-долу. Работният език на конференцията беше английски, съответно материалите и презентациите на ключовите лектори също са на английски език.

 92 total views,  1 views today