Онлайн среща на партньорите по AGREEN се проведе на 09 март 2022 г

На 9 март 2022 г. 6-те партньори по проекта се срещнаха онлайн, за да обсъдят напредъка и бъдещите стъпки по проекта AGREEN. Напредъкът в подготовката за предстоящото 4-то управление и срещата на оценителната комисия в Румъния беше проследена и добрата новина е, че повечето от ограниченията, свързани с COVID-19, са премахнати, така че почти всички партньори най-накрая ще могат да пътуват, да се съберем лично в Констанца.

Партньорите проследиха напредъка на моделите за отглеждане за развитие на климатоустойчиво земеделие, като разполагаха с всичките 6 модели, завършени от експерти и в окончателна ревизия и корекции. Избраните култури да бъдат тествани на опитните полета в България, Турция и Грузия са: отглеждане на тритикале (ще се моделира чрез конвенционални методи на отглеждане и без обработка); бамя (биологично отглеждане срещу конвенционално отглеждане); отглеждане на лънчоглед с допълнително напояване, орехи отглеждане при различни условия на напояване; модел на отглеждане на органична пшеница и накрая, моделиране на реколта за синтрофно земеделие.

Тъй като предстои да се организира още една поредица от събития в страните партньори, те започнаха да планират организирането на местни работилници за представяне на AGREEN интернет платформа (в периода март-май) и международната конференция, която ще се проведе в Гърция през юни 2022 г.

И накрая, разработването на курса за обучение на AGREEN „Предприемачество в климатоустойчивото земеделие” също е в процес на разработка и окончателната версия на учебната програма ще бъде споделена скоро. Продължавайте да ни следвате за повече подробности.

 72 total views,  1 views today