Дискусионен семинар за обсъждане на регионалния бранд на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн се проведе в Добрич по проект AGREEN

Дискусията за проучване на мнението и отправяне на препоръки от заинтересованите страни относно разработването на регионален  бранд /марка/ на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн в България се проведе на 13 май 2021 г. в гр. Добрич, организирана от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ – водещ партньор по проект AGREEN. В нея взеха участие представители на земеделски производители и стопани, предприемачи в аграрната сфера, браншови организации в сферата на селското стопанство, местната власт, академичните среди, неправителствени организации и други заинтересовани групи. Бяха разисквани възможните подходи за привличане на потребителите, набелязаните от експертите маркетингови подходи и послания, както и визуално-графичното представяне на бранда. Събраха се интересни предложения от участниците, които ще бъдат взети предвид от работната група, подготвяща плана за брандинг стратегията.

В допълнение, екипът на проекта представи и иновативния подход, който ще бъде приложен при изграждането на алианса от организации, обединени около AGREEN, като той ще бъде базиран на принципа на т.нар. „практикуваща общност“ (community of practice) – мрежа от професионалисти в бранша, изследователи и други заинтересовани лица, които да обменят и надграждат знания, експертиза и опит, въз основа на споделени добри практики. Алиансът ще работи за налагането на регионалния бранд, който да отличава произведената по устойчив начин земеделска продукция в Черноморския регион. В допълнение, ще бъде разработена интерактивна карта на логистичните центрове за търговия на едро и дребно, която да улесни достъпа до такива селскостопански продукти в партньорските страните и региони.

Програма на събитието

Презентации от събитието

За връзка с екипа на проекта, можете да се свържете с нас на посочените контакти:


гр. Добрич, ул. „България“, №3                                           

тел.: +359 58 655 626                                                        

Facebook страница: @project.agreen                                                                                              

e-mail: dabs.projects@gmail.com

 826 total views,  2 views today