Despre proiect

AGREEN PROIECT

Proiectul „Alianța transfrontalieră pentru o agricultură verde și inteligentă din punct de vedere climatic în bazinul Mării Negre” / AGREEN / își propune să construiască capacități de rețea și bază pentru transferul transnațional de cunoștințe, pentru a intensifica efortul pentru stabilirea unei agriculturi climatice inteligente și menținerea unei rate de îndeplinire economică și socială, așa cum este evoluția și viitorul.

Proiectul AGREEN promovează conceptul de agricultură durabilă din punct de vedere climatic, ca o abordare care ajută la orientarea acțiunilor necesare transformării și reorientării sistemelor agricole, pentru a sprijini în mod eficient dezvoltarea și a asigura securitatea alimentară într-un climat în schimbare.

Deoarece agricultura, pe lângă faptul că este o industrie tradițională, este identificată ca zonă majoră de cooperare pentru țările din Marea Neagră, proiectul AGREEN își propune să creeze o platformă transnațională și o rețea pentru schimbul de cunoștințe și bune practici, prin reunirea multor părți – cheie din sectorul agricol din regiunea Mării Negre. Acest lucru va contribui la transformarea sectorului agricol și va stimula utilizarea resurselor ecologice și aplicarea tehnologiilor în beneficiul comunităților locale și al regiunii în general.

about-title.png

Misiunea noastră este de a aduce coerență în cadrul acțiunilor întreprinse împotriva schimbărilor climatice și de a restabili stabilitatea mediului, securitatea economică și alimentară pentru generațiile viitoare.

grupuri de activități

bg_5.png
1-RO.jpg

REȚEA TRANSFRONTALIERĂ PENTRU DEZVOLTAREA UNEI MARCI REGIONALE PENTRU PRODUCȚIA AGRICOLĂ INTELIGENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE CLIMATIC (CLIMATE-SMART AGRICULTURE) ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE

Unul dintre principalele obiective pentru care este stabilit AGREEN este înființarea unei rețele bazate pe abordarea „comunității de practică” (COP) pentru a acționa ca o punte între experți și cercetători (care contribuie cu expertiza lor profesională) și practicieni și fermieri (care aplică în viața reală cunoștințele și rezultatele și descoperirile cercetării). În al doilea rând, consorțiul proiectului va căuta să creeze o marcă comună recunoscută care să distingă produsele agricole originare din regiunea Mării Negre și obținute în așa fel încât să fie adaptate la schimbările climatice. Punerea în aplicare a strategiei de branding va fi completată cu elaborarea unei hărți interactive a centrelor logistice pentru comerțul cu amănuntul și cu ridicata, care facilitează comerțul cu produse agricole livrate în mod durabil în țările partenere și în regiuni.

bg_3.png
2-RO-scaled.jpg

PRACTICI AGRICOLE “CLIMATE-SMART” ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE

În cadrul celui de-al doilea grup de activități, AGREEN COP se bazează pe metoda de modelare a culturilor pentru a experimenta diferite culturi endemice, care sunt adaptate condițiilor specifice de mediu, sociale și economice din regiunea Mării Negre. Modelele dezvoltate vor experimenta 3 soluții diferite pentru BSB, pe parcele furnizate de partenerii din Bulgaria, Turcia și Georgia, rezultând livrarea de modele de culturi inteligente din punct de vedere climatic, care vor fi puse la dispoziția fermierilor și a altor părți interesate. Scopul este de a consolida cooperarea dintre antreprenori, profesioniști și cadrele angajate în agricultura durabilă și conservativă în regiunea Mării Negre, prin îmbunătățirea schimbului de informații, învățarea reciprocă, precum și de a încuraja modernizarea și performanța mai bună a fermelor durabile. Împreună cu soluțiile existente, identificate în GA T1, acestea vor oferi producătorilor agricoli un set de instrumente care le vor permite să îmbunătățească performanța fermelor lor în noul mediu climatic modificat din BSB.

bg_1.png
3-RO-scaled.jpg

CONECTIVITATE LA INTERNET PENTRU SCHIMBUL DE INFORMAȚII ȘI ÎNVĂȚARE ÎN AGRICULTURA INTELIGENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE CLIMATIC ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE

În lumea de astăzi, conectivitatea la internet și capacitatea de a face schimb de informații și cunoștințe sunt factori cheie în dezvoltarea oricărui domeniu, inclusiv a agriculturii. Astfel, al treilea grup de activități vizează depășirea barierelor impuse fermelor locale de a-și exporta produsele în țările Mării Negre și de a promova producția durabilă în agricultură. Conectivitatea la internet pentru schimbul de informații și învățare în agricultura inteligentă din punct de vedere climatic din bazinul Mării Negre se realizează prin integrarea unui instrument propriu zis, adecvat pentru stabilirea rețelei și furnizarea de canale comerciale. Platforma AGREEN este puntea de legătură transnațională între producătorii, cooperativele, asociațiile, experții implicați în agricultura smart. Acesta permite părților interesate să utilizeze în mod eficient informațiile, să sprijine îmbunătățirea proceselor agricole prin învățarea eficientă, reciprocă, de la egal la egal, precum și modernizarea monitorizării bunelor practici agricole și trasabilitatea produselor agricole.

4-RO.jpg

ÎNVĂȚARE ANTREPRENORIALĂ PENTRU AGRICULTURA INTELIGENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE CLIMATIC (CLIMATE-SMART AGRICULTURE)

Transformarea agriculturii și adoptarea practicilor „climatice inteligente” în bazinul Mării Negre depinde de îmbunătățirea țintită a cunoștințelor fermierilor și agro-antreprenorilor. Fermierii se află sub cea mai mare amenințare din cauza schimbărilor climatice, dar joacă, de asemenea, un rol major în abordarea acesteia. Tehnicile agricole inteligente din punct de vedere climatic pot crește productivitatea și veniturile agricole, pot face comunitățile rurale mai rezistente la schimbările climatice și, acolo unde este posibil, pot atenua schimbările climatice. Cunoștințele locale, precum și capacitatea de a lega cercetarea și activitățile locale, joacă un rol cheie în extinderea abordării CSA pentru a consolida rezistența mijloacelor de trai ale fermierilor. În consecință, ultimul grup de activități implică dezvoltarea comună a cursului de formare „Antreprenoriat pentru o agricultură inteligentă din punct de vedere climatic în bazinul Mării Negre”, adaptat mobilității mixte și integrat în platforma AGREEN. Cursul va fi testat cu un grup pilot de stagiari care, la rândul lor, vor desfășura cursuri naționale pentru a multiplica cursul în comunitățile lor. Farmers are under the greatest threat from climate change, but they also play a major role in addressing it. Climate-smart farming techniques can increase agricultural productivity and incomes, make rural communities more resilient to climate change and where possible, mitigate climate change. Local knowledge, as well as the capacity to link research and local activities, plays a key role in scaling up the CSA approach to reinforce the resilience of farmers’ livelihoods.

Accordingly, the WP4 involves the joint development of training course “Entrepreneurship for Climate-smart Agriculture in the Black Sea Basin”, adapted to blended mobility and integrated in the AGREE platform. The course shall be tested with a pilot group of trainees who will in turn conduct national trainings to multiply the course in their communities. Experts from AGREEN COP and professionals with a background in agricultural education and innovations will develop a training course for climate-smart entrepreneurs adapted for blended-mobility.

INTRAȚI ÎN LEGĂTURĂ