ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AGREEEN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα, 24 Φεβρουαρίου του 2021, η Ελληνική Ομάδα Στήριξης πραγματεύτηκε το ζήτημα της Κλιματικά-Έξυπνης Γεωργίας στα πλαίσια του έργου AGREEN.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε διαδικτυακά μέσω ZOOM από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η οποία είναι εταίρος του έργου AGREEN Greek.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της Ομάδας Στήριξης συζήτησαν τις βασικές δράσεις του έργου AGREEN και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, την έννοια της κλιματικά έξυπνης γεωργίας, την υφιστάμενη κατάστασή της στην Ελλάδα και τις προοπτικές των κλιματικά έξυπνων προϊόντων στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν δύο καλές πρακτικές σχετικά με πρακτικές της κυκλικής οικονομίας στην αγροδιατροφή και πως αυτές αποτελούν κομμάτι της κλιματικά έξυπνης γεωργίας.

Τέλος, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βασιλικών, ο οποίος ο οποίος συμμετέχει στο έργο ως συνεργαζόμενος φορέας, παρουσίασε τις δράσεις της Ομάδας Παραγωγών οι οποίοι καλλιεργούν όσπρια και την προσέγγισή τους στην Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία.

 749 total views,  4 views today