ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AGREEN, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Οι εταίροι του προγράμματος AGREEN συγκεντρώθηκαν σήμερα, στις 29 Ιανουαρίου, για να συζητήσουν τη γενική ανάπτυξη του έργου και κάποια διοικητικά ζητήματα.  Ο επικεφαλής εταίρος DABS,  παρουσίασε στην κοινοπραξία τις τελευταίες ενημερώσεις του PIM (Εγχειρίδιο Υλοποίησης Έργου). Όλοι οι εταίροι εντυπωσιάστηκαν από τις λεπτομερείς επεξηγήσεις και τις χρήσιμες συμβουλές που τους δόθηκαν.

Εξαιτίας της πανδημίας, ορισμένες από τις εκδηλώσεις του έργου δεν υλοποιήθηκαν στην προκαθορισμένη χρονική περίοδο με συνέπεια να αναβληθούν. Συζητήθηκε η ευθυγράμμιση των τρεχουσών δραστηριοτήτων για την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση της προγραμματισμένης έκβασης.

Κρίσιμο σημείο στην περαιτέρω πρόοδο του έργου αποτελεί η μελέτη σκοπιμότητας, απ’ την οποία αντλείται η κεντρική ιδέα των περισσότερων των επερχόμενων παραδοτέων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος, η κοινοπραξία συμφώνησε σε περαιτέρω βελτίωση της επιστημονικής προσέγγισης και μεθοδολογίας.

Μείνετε συντονισμένοι για προσεχείς εκπλήξεις!

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εάν ενδιαφέρεστε για το έργο!

 282 total views,  1 views today