Международна бизнес конференция за популяризиране на приложни изследвания, модели и добри практики за климатоустойчиво селско стопанство в Черноморския басейн

На 21 и 22 март 2023 година Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) беше домакин и организатор на Международна Бизнес Конференция за популяризиране на приложни изследвания, модели и добри практики за климатоустойчиво селско стопанство в Черноморския басейн по проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ (AGREEN), реф. № BSB-1135, съфинансиран от СОП „Черноморски басейн 2014-2020“.

Събитието имаше за цел да представи разработените по проект AGREEN климатоустойчиви модели за отглеждане на култури и успешни практики в устойчивото земеделие, които могат да бъдат приложени в черноморския регион от професионалната общност и секторните организации в селското стопанство, с цел подобряване на тяхната ефективност и модернизация. Във фокуса на конференцията беше споделянето на резултатите от научно-приложните изследвания и експериментирането на разработените от партньорите по проекта модели, засилването на сътрудничество между бизнеса и научноизследователските институции, както и опита, споделен от практикуващи климатоустойчиво земеделие. В събитието взеха участие и учени от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево (ДЗИ).

Един от лекторите в конференцията беше Доц. д-р Христо Стоянов от ДЗИ, който представи разработените от българска страна климатоустойчиви модели, свързани с отглеждане на тритикале по метода No-till и отглеждане на бамя в оранжерия, при условията на биологично производство. На практика, двата модела имат да цел да установят какви са възможностите и перспективите двете култури да бъдат отглеждани в тези системи на земеделие, да установят тяхната приложимост и устойчивост в контекста на местните климатични условия, както и да преценят потенциалните икономически и екологични ползи от тяхното отглеждане от местните стопани, в сравнение с традиционно възприетите технологии.

Повече информация за двата модела и за тяхната ефективност, може да бъде намерена в раздел цели и резултати:

Goals and Results – Crop Models (BG)

 12 total views,  1 views today