Международна бизнес конференция за популяризиране на приложни изследвания, модели и добри практики за климатоустойчиво селско стопанство в Черноморския басейн ще се проведе на21 и 22 март 2023 г. в Добрич

Уважаеми дами и господа,

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ има удоволствието да Ви покани да участвате в

Международна бизнес конференция за популяризиране на приложни изследвания, модели и добри практики за климатоустойчиво селско стопанство в Черноморския басейн по проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ (AGREEN), реф. № BSB-1135

Събитието ще се проведе на  21ви и 22ри март 2023 г. от 10:00 ч., в град Добрич, ул. „България“ №3, Нова конферентна зала (АУЛА 1), ет.2

Събитието има за цел е да представи разработените по проект AGREEN климатоустойчиви модели за отглеждане на култури и успешни практики в устойчивото земеделие, които могат да бъдат приложени в черноморския регион от професионалната общност и секторните организации в селското стопанство, с цел подобряване на тяхната ефективност и модернизация.

Във фокуса на конференцията ще бъде споделянето на резултатите от научно-приложните изследвания и експериментирането на разработените от партньорите по проекта модели, засилването на сътрудничество между бизнеса и научноизследователските институции, както и опита, споделен от практикуващи климатоустойчиво земеделие.

За участие в конференцията са поканени:

  • земеделски производители и техни кооперации;
  • асоциации, организации и заинтересовани групи с интерес в областта на устойчивото земеделие;
  • изследователски звена и институции в селското стопанство;
  • контролни органи и бизнес браншови организации;
  • независими професионалисти, експерти и практикуващи и др.

Участието в конференцията е безплатно, като поради ограничения брой места, молим да потвърдите своето участие най-късно до 20.03.2023 г. на един от посочените по-долу контакти за връзка с екипа на проекта.

За повече подробности, можете да се запознаете с приложената по-долу Програма.

С уважение,

Екипът на проект „AGREEN“

ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НА ПРОЕКТА:

гр. Добрич, ул. „България“, №3                                                           Интернет страница: agreen-project.eu

тел.: +359 58 655 626                                                                                Facebook страница: @project.agreen

e-mail: dabs.projects@gmail.com

A.T2.3_Agenda-Conference-21-22.03.23-BG

 103 total views,  2 views today