Първо посещение на терен по проект AGREEN беше реализирано и в Турция

В първия ден от учебната визита в рамките на проекта AGREEN, представители на Практикуващата общност AGREEN, излъчени от партньорите по проекта се събраха за посещение на място в опитните полета на Университет „Намък Кемал“ – Текирдаг в Турция. По време на първата сесия, представители на екипите на Сдружение ДАБУ (България), Университет „Намък Кемал“ – Текирдаг, (Турция) и Асоциацията за биологично земеделие Елкана (Грузия) представиха моделите за отглеждане на култури, разработени за съответните държави. В допълнение, от името на домакините от Университет „Намък Кемал“, проф. д-р Фатих Конукче, запозна участниците с историята и развитието на земеделието в Турция и спецификата на съвременното земеделие в регион Тракия, където университетът осъществява и своята научно-изследователска дейност. Бяха демонстрирани извършваните дейности по мониторинг и замерване параметрите на наблюдаваните растения – в случая: слънчоглед и орехи, и бяха изведени основните очаквания по отношение подобряване на добива и показателите в следствие на контролирано допълнителнонапояване, в съответствие с конкретните нужди на растенията в съответната географска област и в зависимост от количеството на естественото напояване в рамките на селскостопанската година.
В рамките на втората сесия, участниците посетиха Изследователския институт по лозарство в Текирдаг, УНКТ Зираат Биотек (Център за изследване и производство на селскостопански биотехнологии) и извършиха полеви наблюдения на напредъка на моделираните култури в Турция. Визитата завърши с нетуъркинг сесии с местните участници и дискусии по заключенията от наблюденията.

 77 total views,  1 views today