Първо посещение на терен за наблюдение на експерименталното отглеждане на култури в Грузия

Първото посещение на място за наблюдение на моделите за климатоустойчиво отглеждане на култури в Грузия се проведе в периода 11-13 юни 2022. Събитието беше чудесна възможност за международния екип лично да се запознае с моделите и да наблюдава техното приложение и напредък. Домакините от Асоциация за биологично фермерство Elkana (Грузия) представиха своите постижения по реализацията на модела за синтропично земеделие, който гостите имаха възможност да посетят във фермата Tsnisi Seed Ark, намираща се в регион Алкхаликзхе. Съчетанието на плододайни дървесни видове с различни сортове зеленчуци, подправки и ядливи растения се оказва особено интересен подход, при който на принципа на взаимодействието на различните растителни видове в гората, се измерват и оценяват предимствата и недостатъците от  тяхното съвместно отглеждане. Експертите от грузинския екип провеждат постоянни наблюдения и анализират резултатите от тези взаимодействия, като в края на експеримента културите, които демонстрират най-добри резултати за съвместно отглеждане, ще бъдат препоръчани на местните фермери като подходящи за осигуряване диверсификация на продукцията и задоволяване на хранителни нужди на самите фермери.

В останалата част от програмата на посещението, бяха посетени още насажденията от местния традиционен сорт пшеница, която в опитното поле на Elkana се отглежда по органичен начин, както и други добри примери за климатоустойчиви практики, прилагани от местните фермери в района на Алкхаликзхе и Тбилиси, като напр. фермата на Заза Иванидзе в село Грели. Запазените местни традиции в земеделието и приготвянето на храни определено впечатлиха гостуващите експерти от България, Турция и Румъния, като положителен пример за повишаване благосъстоянието на местните фермери, в условията на променящия се климат.

Посещението завърши с обобщение и съпоставка на резултатите, получени до момента, от всички разработени по проекта модели за отглеждане на култури в Грузия, България и Турция, последвани от срещи за изграждане и работа в мрежа с представители на местните общности и бизнеса.

 143 total views,  1 views today