3-та официална среща на комитета за управление и наблюдение на проект AGREEN се проведе онлайн на 22-ри и 23-ти ноември 2021

В тези натоварени времена в края на годината, партньорите от AGREEN се събраха отново за 3-та официална среща на съвместния екип за управление и оценка на проекта, състоящ се от представители на всички партньори. През последните два дни, заедно с подготовката на междинния отчет по проекта, беше обсъден напредъка на дейностите и бяха планирани следващите стъпки и задачи.

Тъй като работните сесии на екипа за управление на проекта трябваше да се проведат в Грузия, за вдъхновение поставяме тази красива снимка на Тбилиси. За жалост, срещата се проведе само онлайн, предвид ограниченията в международните пътувания, породени от COVID-19.

Първата половина от периода на изпълнение на проекта вече премина и правейки равносметка за постигнатото, екипа отбеляза значителния напредък до момента: извършени първоначални проучвания, разработени доклади относно приложимостта на климатоустойчивото земеделие в страните-партньори и Черноморския басейн 2014-2020; разработен план за брандинг стратегия на продуктите, с произход от Черноморския регион, произведени чрез климатоустойчиви практики; идентифицирани и описани логистични центрове и обекти за търговия на едро и дребно с такава земеделска продукция и позиционирането им в интерактивна карта; проведени събития за информиране и ангажиране на целевите групи по проекта, в т.ч. Международната бизнес конференция за представяне на разработените до момента продукти, която се състоя през месец юли в Армения и т.н. Във втората половина от периода на изпълнение на проекта се очертават още много нови задачи, насочени към: разработването и тестването на пилотни климатоустойчиви модели за отглеждане на ендемични земеделски култури в Черноморския басейн; стартирането на интернет платформата AGREEN, в която ще бъде достъпен и обучителния курс по предприемачество в климатоустойчивото земеделие, още много семинари и събития.

Тъй като ни очаква доста натоварена програма, ще отделим само няколко минути да се насладим на пейзажа от Грузия и се връщаме обратно към работата.

 

 161 total views,  1 views today