Национално събитие за повишаване на осведомеността беше организирано в Гърция по проект AGREEN

Събитието за повишаване на осведомеността в Гърция беше организирано от гръцкия апартньор по проект AGREEN – ANATOLIKI S.A. и се състоя онлайн на 23-ти март 2021 г. с участието на 70 представители на заинтересованите групи в Гърция и широката публика.

Събитието беше подкрепено от община Терми и Регионалния фонд за развитие на Централна Македония. На срещата присъстваха представители на местните и регионални власти, академичните среди и научни институции, образователни и обучителни центрове, студенти от Факултета по земеделие към Университета Аристотел в Солун, земеделски коорепативи, агенции за развитие, изследователски институ и камари.

Събитието изплълни своето предназначение да информира участниците за предстоящите дейности по проекта и перспективите пред климатоустойчивото земеделие, което цели да осигури условия на фермерите и производителите да упражняват професията на земеделци, да произвеждат качествена и безопасна храна, и в същото време – да стимулира тяхното предприемачество и да повиши приходите им.

 8 total views,  2 views today