Դեկտեմբերի 19-ին Ռումինիայում անցկացվեց ազգային մակարդակում իրազեկվածությունը բարձրացնող առցանց միջոցառում

Դեկտեմբերի 19-ը կարևոր օր էր․ կազմակերպվեց AGREEN NARE-ն՝ նպատակ ունենալով տարածել կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության փիլիսոփայությունը և շահագրգիռ կողմերին ուսուցանել AGREEN-ի հայեցակարգը:
ԿՕՀ ներկայացուցիչը ներկայացրեց AGREEN նախագծի նպատակները։
Կոնստանտայի Օվիդիուսի համալսարանի բնագիտական և գյուղատնտեսական գիտությունների ֆակուլտետը դեկտեմբերի 19-ին կազմակերպեց «Ինտելեկտուալ գյուղատնտեսությունը Սևծովյան ավազանի տարածաշրջանում՝ Հարավ-Արևելյան Ռումինիա» տարածաշրջանային համաժողով առցանց ձևաչափով՝ AGREEN Անդրսահմանային դաշինք հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված և կանաչ գյուղատնտեսության նախագծի շրջանակում, պայմանագիր No. BSB 1135:

Համաժողովը կազմակերպվել է AGREEN նախագծի A.T. 1.3 գործողության շրջանակում և ունեցել է նպատակ միավորելու գյուղատնտեսական արտադրողներին, կոոպերատիվներին, ասոցիացիաներին, փորձագետներին, կարգավորող մարմիններին, գործարար կազմակերպություններին, շահառուներին՝ աջակցելով կայուն զարգացմանը և խելացի գյուղատնտեսությանը։ Ֆոկուս-խմբային աշխատաժողովների նպատակն է եղել ուսումնասիրել Սևծովյան ավազանի ՍԱ-ի կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության ռեգիոնալ բրենդի զարգացման վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի տեսակետները, կարծիքները և առաջարկությունները:

certificat-de-participare-Conferinta-AGREEN-UOC-19-DEC-2020-model-Panaitescu-cu-stampila

 392 total views,  1 views today