1η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AGREEN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η πρώτη Ημερίδα του έργου «AGREEN – ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ», πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τον Έλληνα Εταίρο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, με τη συμμετοχή 70 αντιπροσώπων των εμπλεκόμενων από την Ελλάδα και του ευρύτερου κοινού.

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από το Δήμο Θέρμης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Κέντρα Κατάρτισης, Φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αναπτυξιακοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα και Επιμελητήρια.

Η πρώτη ενότητα άρχισε με τις ομιλίες της κ. Αναστασίας Ριζοπούλου και της κ. Βάσω Παπαδοπούλου από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες παρουσίασαν το βασικό στόχο και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου AGREEN και την σύνδεση του έργου με την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη γεωργία.

Ο κ. Ντίνας, Εντεταλμένος Ερευνητής του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» παρουσίασε την έννοια της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων που παράγονται με καλλιεργητικές πρακτικές προσαρμοσμένες στις αρχές της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας.

Η κ. Παναγιώτα Σεργάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, παρουσίασε την δυνατότητα ενίσχυσης της θέσης των γεωργών στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσα από τα τοπικά και πιστοποιημένα προϊόντα και τον ρόλο των συνεταιρισμών.

Η πρώτη ενότητα ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τις τιμές που δύνανται να έχουν τα αγροτικά προϊόντα της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας και την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά, καθώς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ο κ. Γεώργιος Ζιάνκας, από την ΑΝΕΘ A.O.T.A., ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου SuWaNu – Europe HORIZON 2020, που ασχολείται με τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες χρήσης του ανακτημένου νερού και των θρεπτικών συστατικών του στην άρδευση των καλλιεργειών.

Η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης αφορούσε τις καλές πρακτικές της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας. Οι δύο εταίροι του έργου από την Αρμενία και την Γεωργία παρουσίασαν δύο καλές πρακτικές.

Η κ. Mariam Jorjadze, διευθύντρια της Βιολογικής Αγροτικής Ένωσης Elkana, παρουσίασε τον αγροτικό οργανισμό Elkana, τις δράσεις που υλοποιεί για την προστασία και τη διάδοση των γηγενών ποικιλιών και τη σημασία της αγροτικής βιοποικιλότητας στην Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία.

Ακολούθησε η καλή πρακτική από την κ. Anna Hovhannisyan ιδρύτρια του αγροτικού συνεταιρισμού, «Chir’s House», από την Αρμενία. Η κ. Anna Hovhannisyan  παρουσίασε το Κυκλικό Επιχειρηματικό Μοντέλο του «Chir’s House», τα προϊόντα που παράγει ο Συνεταιρισμός, τις διαδικασίες μεταποίησης και συσκευασίας που ακολουθούνται, καθώς και τη φιλοσοφία της εμπορικής τους διάθεσης.

Η δεύτερη ενότητα ολοκληρώθηκε με την καλή πρακτική του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών, ο οποίος συμμετέχει στο έργο ως συνεργαζόμενος φορέας. Ο κ. Δημοσθένης Στάθης, Γεωπόνος, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών παρουσίασε τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού και τις δράσεις της Ομάδας Παραγωγών, οι οποίοι καλλιεργούν όσπρια, που προέρχονται από ελληνικές ποικιλίες.

Η 1η ελληνική ημερίδα ευαισθητοποίησης του έργου AGREEN διεκπεραίωσε τις δράσεις της με την ενημέρωση των συμμετεχόντων για την πορεία του έργου και τις πτυχές της Κλιματικά-Έξυπνης Γεωργίας, που θα παγιώσουν το ενδιαφέρον των αγροτών στο επάγγελμα, μέσω της παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα και το εισόδημά τους.

 477 total views,  1 views today