Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AGREEN ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2021

Η εκδήλωση διεξήχθη διαδικτυακά και ήταν η πρώτη δημόσια εκδήλωση που στόχευε στην γνωστοποίηση του έργου AGREEN και της έννοιας της Κλιματικά – Έξυπνης – Γεωργίας στις ομάδες ενδιαφερόμενων της Τούρκίας.

Το έργο AGREEN: «Διασυνοριακή Συμμαχία για Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» υλοποιείται από 6 εταίρους που προέρχονται από 6 χώρες (Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία) της ΛΜΘ, στα πλαίσια του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» σε συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ENI) και των συμμετεχουσών χωρών: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

 340 total views,  1 views today