ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Στις 17 Φεβρουαρίου, η ομάδα μας είχε μια κοινή συνεδρίαση των εμπειρογνωμόνων της μελέτης σκοπιμότητας και των εμπειρογνωμόνων της στρατηγικής για την εμπορική σήμανση. Συναθροίσαμε τους δύο κλάδους του έργου προκειμένου να παρακολουθήσουμε την πρόοδο του ενός και να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια και την πληρότητα των επερχόμενων αποτελεσμάτων του έργου.

Στο τέλος της συζήτησής μας, οι επαγγελματίες συμφώνησαν πάνω στην προτεινόμενη διάρθρωση και περιεχόμενο για τo σχέδιο στρατηγικής επωνυμίας.

 354 total views,  1 views today